Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2020 11:03 (Üye) Soru : Merhaba. Bütün beyannamelerde kanuni süresinden sonra on gün içinde düzeltme verilirse usulsüzlük cezası olmuyor değil mi ? on günün hesabı kanuni sürenin son gününe on gün ekleyerek mi oluyor ? geçici verginin son günü 17 şubat idi. onun on günlük süresinin sonu 27 şubat mı ?

Cevap : Süresinde verilen beyannamenin düzeltilmesi için yeni beyanname verilmesi halinde ödenecek vergi çıkması durumunda tahakkuk eden vergiye Pişmanlık zammı hesaplanır. Ayrıca VUK 352. Md ye göre 2. derece usulsüzlük cezası uygulanır. VUK 352-II-7. maddesine göre 2020 yılı için Şirketlere 120 TL USULSÜZLÜK Cezası kesilir. Sizin bahsettiğiniz 10 günlük süre B formları içindir. Sizin olayınızda 10 gün hesaplaması yapılmaz. Kurum Geçici vergi beyannamesinin düzeltilmesi için Son gün Kurumlar verisi beyannamesinin verileceği tarih dir .(01/Nisan)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.