Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2020 13:24 (Üye) Soru : Sayın yetkili, 24.02.2020 tarihinde aşağıda kaydedilen soru için görüş talep etmiştik. Gelen cevap 602 hesabın kullanılması gerektiği yönünde olmuştu. Ancak ilgili kanun maddesi gereği devlet tarafından ödenen teşvik tutarlarının gelir olarak kaydedilemeyeceği ilgili maddede açıkça belirtilmektedir. Dolayısıyla sorumuzun tekrar değerlendirilmesini rica ederiz. Mükellefimiz 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 12.maddesi gereği amatör sporun desteklenmesi teşviğinden yararlanmaktadır. İlgili teşvik gereği sporculardan kesilen gelir vergisi tutarları ilk önce bankaya ödenmekte daha sonra idare tarafından amatör sporcular için kullanılmak üzere mükellefimizin hesabına yatırılmaktadır. Ek madde 12 gereği özel hesaptan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerine aktarılan tutarlar ile bu tutarlardan yapılan harcamalar , gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider,indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz ibaresi yer almaktadır. Öğrenmek istediğimiz Gelir İdaresi tarafından banka hesabına iade edilen teşvik tutarının muhasebe kaydında Borç tarafında BANKALAR hesabını kullanırken Alacak kısmında hangi hesabı kullanmamız gerektiğidir. Teşekkürler.

Cevap : Bizim yorumumuz 602 hesap dır.Bu görüş resmi bir görüş değilidr. Yorumdur. Resmi Görüş için GİB den özelge alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.