Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2020 15:36 (Üye) Soru : Çevre Bakanlığının yeni uygulaması GEKAP ile ilgili beyanlar biz meslek mensuplarının sorumluluğunda mıdır. Bu beyanları her mükellef boş ta olsa zorunlu verecek midir.

Cevap : GEKAP yönetmeliğinde belirtilen unsurların Kullanılması halinde Gekap beyannamesi verilir.beyanı gereken unsur varsa beyanname verilir.Beyanname verilmesi halinde daha sonraki ayda veya aylarda işlem yolsa Boş beyanname verilir. Beyanname, GİB e beyan sistemin den bdp programından 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları tarafından gönderilecektir. Aşağıdaki metinde meslek mensuplarının beyannameyi göndermeleri gerektiği belirtilmiştir. https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gekapusulesas-20200210184744.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.