Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2020 16:31 (Üye) Soru : Sayın yetkili. Bir Limited şirketi'mizde 2 ortak vardır. Şirket havuz ekipmanları imalatı yapmaktadır. Şirketin aktifinde 6 yıldır kayıtlı 2 adet daire vardır. (lojman olarak kullanılmaktadır.) Bu daireleri şirket ortakları birer adet kendilerine satın almak istemektedir. 1 - Bu satışda KDV. yönünden nasıl nasıl bir uygulama yapılacağı. 2 - Satıştan doğan kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı konusunda bilgi vermenizi rica ederim. iyi çalışmalar.

Cevap : İstisnanın Uygulanması için KVK 5. maddesindeki koşulların tamamı sağlanmış olması gerekir. Satıştan elde edile karın % 50 si KV den ve Satış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tamamı istisnadır.(KDVK 17.Md.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.