Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2020 16:49 (Üye) Soru : Sayın Üstad, Tam mükellef ve yabancı ortaklı firmamız, Kurumlar Vergisi Kanunu açısından ilişkili olduğumuz yurt dışındaki üretici firmadan 2019 yılında birkaç kez mal ithalatı yaptı ve mal bedellerinin tamamı ödendi. Firmamız, ürünün Türkiye’deki tek ithalatçısıdır. 2020 yılında üretici firma, geçen yılki alımlarımızdan dolayı şirketimize büyük bir miktarda indirim yapacağı bilgisini verdi. Bu indirim için Credit Note düzenleyip tarafımıza gönderecekler. Firmamız bu belgeyi kullanarak, bu yıl yapacağı ithalatlarda, mal bedeline mahsup etmek istiyor. Bankadan para transferi olmayacağı için Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) öder miyiz acaba? Mevzuata uygun bir şekilde KKDF ödememek için ne yapmalıyız? Ayrıca fiyat farkı faturası da düzenlemeli miyiz? İndirim tutarı yüksek olduğu için, belki yapacağımız birkaç ithalatta üreticiye, hiç para transferi yapmayacağız, Gümrük İdaresi bu durumda ceza yazabilir mi? Üretici firma, ilişkili kişi olduğu için örtülü sermaye veya transfer fiyatlandırması açısından ne gibi bir etkisi olur?

Cevap : KKDF konusunda ve Gümrük mevzuatı konusunda bilgi sahibi değiliz.İlgili kurumlardan bilgi alınız.Fiyat farkı için Fatura düzenlenmesi gerekir.İlişkili kişi olması nedeni ile Transfer fiyatlandırılması tablosunun doldurulması gerekir. Yurt dışındaki firmaya ortak değilseniz, Örtülü sermaye işlemi olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.