Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2020 17:11 (Üye) Soru : Merhaba, Yeni açılış yapacak olan Serbest meslek erbabı ( Ressam) mevcut beyannamelerini vermek ve defter beyan sistemimde kendi gelir ve gider hesaplarını tutmak istese, hasılatı 2019 yılına esas 283.000,00 TL geçmiyor ise bu işlemleri bir serbest muhasebeci mali müşavir olmadan yapabilir mi ? Teşekkürler

Cevap : Serbest meslek erbabında Sınıf değiştirme olmaz.Serbest meslek erbabının hasılatı 1 Milyar da da olsa yine SMK Defteri tutacaktır. Ticari kazanç sahiplerinde 1 ve 2. sınıf tacir olunur.olur.Mükellef kendi defterini tutup beyannamesini gönderemez.Meslek mensubu ile sözleşme yaparak bu işlemleri yaptırır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.