Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2020 09:16 (Üye) Soru : İyi günler Kira gelir vergisi beyannamesiyle ilgili bir konuyu danışmak istiyorum. Bilindiği gibi, beş yıl içerisinde satın aldığımız daireyi maliyet bedeli üzerinden %5 ini gider gösterebiliyoruz. Dairenin teslim tarihinde yapılan elektrik, doğalgaz, su vb ilk tesis bağlantı bedellerini ve, satın alma ve kat mülkiyetine kadarki geçen ara süreçte, soyadı değişikliğinden dolayı, ödenen tapu harç vergisini de, dairenin maliyet bedeline ilave edebiliyor muyuz? Teşekkürler.

Cevap : İndirimin uygulanacağı rakam; Tapuda gösterilen ve Emlak vergisine esas olan değerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.