Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2020 11:17 (Üye) Soru : üstadım kolay gelsin mükellefimin 2019 yılı kar payı brüt 70.589,00 tl olup doğal olarak yarısı vergilendirilecek beyanname verilecekmi? teşekkür ederim

Cevap : GVK 22/3. maddesine göre elde edilen Kar payının 1/2 si istisnadır. Verdiğiniz rakamın % 50 si 2019 yılı beyan sınırı olan 40.000 TL nin altında kaldığı için Yıllık beyanname ile beyan edilmez. GVK 22/3 Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.