Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.02.2020 10:42 (Üye) Soru : Merhaba, Serbest bölgelerin KDV den istisnadır ve bu durum 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunun 6 ncı maddesinde ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Fakat KDV Beyannamesi düzenleyip düzenlenmediği ile ilgili bir kanun maddesi bulamadım. Yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap : Serbest bölgede faaliyet veren mükellefler KDV mükellefiyeti olmaz. 93 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği hükümleri uyarınca, münhasıran (SADECE) serbest bölgede faaliyet gösteren ve dolayısıyla işlemleri katma değer vergisinden istisna olan işletmelerin katma değer vergisi açısından mükellefiyet kaydının tesis edilmesine gerek yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.