Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2020 11:15 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Aktifimizde kayıtlı bina ve Demirbaşların satılmasından oluşan karı, sermayeye ekleme veya yenileme fonunda değerlendirmenin şartları nelerdir? Saygılarımla,

Cevap : Aktif de kayıtlı Binanın satılmasından elde edilen kazançın % 50 si KV den istisnadır.Ayrıca KDV hesaplanmaz.İstisna şartları için KVK 5. maddeyi ve KVK 17. maddeyi inceleyiniz.Demirbaşlar için düzenlenecek faturada KDV hesaplanır.Demirbaş satışından elde edilen karın yenileme fonuna alınması için Şirket yönetim kurulu kararı alınır.Kar 3 yıl süre ile fon hesabında tutulur.Anı demirbaş alınır ise alınan demirbaşın amortismanı bu hesaptan karşılanır veya 3. yılın sonunda dönem karına eklenir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.