Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2020 15:07 (Üye) Soru : merhaba geçici koruma altında olan suriyeli birisi için geçen sene çalışma izni çıkardım bu sene 08.04.2020 tarihnde izin süresi sona erecek bu kişi için uzatma başvurusu yapamıyorum 170 le görüştüğümde geçici koruma altında olanlar için uzatma başvurusu değil geçici koruma ilk başvuru su yapmam gerektiğini söyledi ama kesin doğru mudur teşekkürler

Cevap : Bakanlar Kurulu geçici koruma kararında; a) Geçici koruma kapsamına alınacakları, b) Geçici korumanın başlangıç tarihini ve gerekli görülmesi halinde süresini, c) Geçici koruma süresinin uzatılması veya sona erme koşullarını, ç) Geçici korumanın ülke genelinde veya belirli bir bölgede uygulanıp uygulanmayacağını, d) Kanunun 105 inci maddesi kapsamında Kurul tarafından karar alınabilecek ve takip edilebilecek hususları, e) 15 inci maddeye istinaden alınan geçici koruma kapsamında ülkemize kabul işlemlerinin sınırlandırılması veya durdurulmasıyla ilgili hususları, f) Gerekli görülen diğer hususları, belirlemeye yetkilidir. (2) Bakanlar Kurulunca geçici koruma kararı alınmasını müteakip geçici korumadan yararlananlar hakkında verilebilecek bireysel kararlar Genel Müdürlük tarafından alınır. Bakanlık, geçici korumanın sona erdirilmesi için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunabilir. Geçici koruma, Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandırılır. (2) Bakanlar Kurulu, sonlandırma kararıyla birlikte; a) Geçici korumayı tamamen durdurarak geçici korunanların ülkelerine dönmesine, b) Geçici korunanlara, koşullarını taşıdıkları statünün toplu olarak verilmesine ya da uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine, c) Geçici korunanların, Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmalarına izin verilmesine, karar verebilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.