Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2020 10:09 (Üye) Soru : iyi günler Sayın Yetkili, Sorum: Finansal kiralama yoluyla konut satın alınmıştır. Satın alınan konut gerçek kişi tarafından 3.kişiye kiralamaya yoluyla verilmiştir. Bu konutla elde edilen kira geliri GMSİ beyanında mesken kira olarak mı, hak olarak mı beyan edilecektir. ? GMSİ elde edilen bu konut kira gelirinden Konut istisna tutarı düşülebilecek midir ?

Cevap : GMSİ Normal şartlarda Konut istisnası uygulanır. Ancak ;GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin 2019 için 5.400 TL nın , 2020 için 6.600.- TL nin üstünde üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar 2019 yılı gelirleri için 148.000.-TL, 2020 yılı geliri için .180.000 TL bu istisnadan faydalanamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.