Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2020 15:48 (Üye) Soru : Merhaba , 2018/ ocak ayında işten ayrılan işçi daha sonra fazla mesai ve tatil ücreti için bize dava açarak davayı kazanmıştır. bu durum ile ilgili hesaplama örneklerine hiçbir yerde ulaşamadım.Mahkeme kararı ile tespit edilen fazla mesai ve tatil ücreti brüt tutarı 16.055,20 dir. 2018/ocak ayında işçiye ödenen 5 günlük spek ise 1802,99 dur.toplam 2018 spek tavanı olan 15.221,40 ı aştığından tavan tutar üzerinden sigorta prim hesaplaması ve ödemesi yapılackatır. Ancak ocak ayında işçi 5 gün çalıştığı için 15.221,40 üzerinden 5 günü hesaplayıp 2.536,90 üzerinden mi prim hesaplamamız gerek yoksa 15.221,40 toplam baz alınarak ssk primini bu tutar üzerinden mi hesaplamamız gerek. kanun maddeleri 2. durumu anlatıyor gibi görünüyor ancak pratikte bazı smm arkadaşlar 1.duruma göre hesap yapıyorlar. hangisi doğrudur.Öğrenebilirmiyim emeğiniz için teşekkür ederim.

Cevap : Prime esas kazançların hesabında; a) Hak edilen ücretlerin, b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, c) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamının esas alınması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin (d) bendinde de belirtildiği gibi bu tür ödemelerin, akdin feshedildiği ayın kazancına ilave edilerek prime tabi tutulması gerekmektedir. Ancak bu konuda yapılacak işlemde, prime esas kazanç üst sınırının aşılmaması gerektiği unutulmamalıdır. 5 günlük ücret üst sınır aşılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.