Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2020 16:43 (Üye) Soru : iyi günler; 2019 yılı serbest meslek kazancım kar görünüyor ama Yıllık gelir vergisi beyannamemde yıl içinde ödediğim Bağ-kur primlerini yazınca serbest meslek kazancım görünmüyor. Ben Vergi Levhamın matrahsız olarak değil, kar gözükmesini istiyorum. Bağ-kur primlerini yazdığımda Vergi Levhamdaki durum ne olur. Diğer bir sorum da ofisimi alt işveren olarak diğer smmm arkadaşıma kiraya verdim. Elde etiiğim kira geliri yıllık 1250,00 tl bu rakam 2019 yılı işyeri kira gelirini yıılk istisna tutarının altında kaldığından beyan etmem gerekir mi?

Cevap : Vergi levhası otomatik olarak sistem tarafından düzenlenir..Sizin müdahaleniz olamaz.İş yerinden elde ettiğiniz kira geliri GMSİ dır.Serbest meslek kazancınız ile Brüt iş yeri kira gelirinizin toplamı 2019 yılı için 40.000 TL nin üstünde ise SM Kazancı ile GMSİ toplanır. (GVK 86/1-c) İki gelir unsurunun toplamı 40.000 TL nın altında ise sadece SM kazancı beyan edilir.İş yeri kira gelirinde istisna olmaz.Beyan sınırı olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.