Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2020 10:49 (Üye) Soru : X Ltd.Şti'nin 2019/4. dönem geçici vergi beyannamesinde 100.000.-TL. zarar beyan edildi. Fakat daha sonradan 2020/mart döneminde 12/2019 dönemine ait 70.000.-TL. tutarındaki (679 nolu hesap) gelir kalemini beyan etmediğimizi anladık. Benim sorum ; son dönem geçici vergi beyannamesi ile kurumlar vergisi beyannamesi arasındaki matrah farkı %10 geçmemesi gerektiğinden dolayı, Eğer zarar 100.000.-TL.ndan 30.000.-TL. na düşerse, maliye açısından sorun olur mu? Yoksa geçici vergiyi düzeltirsek daha iyi mi olur?. Saygılarımla, iyi çalışmalar.

Cevap : Sorun yaşamamak için Geçici vergi beyannamesini düzeltmenizde yarar vardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.