Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2020 15:03 (Üye) Soru : İstanbul Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Gelir vergisi hükümlerine tabii bilanço usülüne göre defter tutan gerçek kişi mükellefimin 2018 yılı defterlerini incelemeye aldı. İncelemenin konusu ise kasa fazlası, firmanın tüzel kişiliği olmadığı halde kasa fazlası için adatlama ve kdv tahakkuku yapılabilirmi ? gelir vergisi mükelleflerinde adatlama yapılamaz yapılamaz çünkü 131 no'lu hesap kullanılmadığı için bundan dolayı nasıl itiraz edebilirim ve kanuni dayanağını bildirirmisiniz. Saygılarımla,

Cevap : GV mükellefleri 131-331 hesap kullanmaz.Ancak Kasa hesabı için adat hesaplaması yapılır.İnceleme elemanı nasıl bir işlem yaptığı veya yapacağı raporda belirtilir.Raporu incelmeden yorum yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.