Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2020 09:49 (Üye) Soru : Sayın Yetkiliye ; 1- Bilanço usulünde defter tutan gerçek kişi mükellef 15.10.2019 tarihinde işyerini 104.000 TL zarar ile kapattı.Gelir vergisi beyannamesinde ;Cari dönem bilanço değerleri kısmı boş olarak kayıt yapılmak istendiğinde ,sistem ;zarar tutarını ikaz ederek devam ediliyor.. Pasif kısımda, dönem zararına 104.000. TL ve sermaye 104.000 TL yazıldığında,beyanname kaydı tamamlandı.. Bu konuda düşüncenizi rica ediyorum. 2-Sermaye düzeltmesi olumlu farkının dönem zararından mahsup yapılması dışın da çözüm öneriniz var mı ?Ayrıca vergi dairesine beyan edilmesi gerekiyorsa; nasıl tahakkuk yapabiliriz ? İlginize teşekkür ederim.İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap : 1-Zarar yazılmak zorundadır. 2-Sermaye düzeltmesi olumlu farkının dönem zararından mahsup yapılması dışın da farkın ortaklara dağıtımı şeklin de olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.