Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2020 14:43 (Üye) Soru : Sayın Danışman Avukat Mükellefin 2019 yılı için Gayri Safi Hasılatı 200.977,89 TL indirilecek giderleri :224.997,85 zarar -24.019,96 fakat işyeri kira geliri 2.318,75 TL dir. Yıllık Beyannamede işyeri kira gelirini beyan edecek miyim ? tereddütte kaldım. İyi Çalışmalar.

Cevap : MESLEKİ ZARAR -24.019 TL İş yeri kira geliri 2.318TL Gelirin, tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri ile Ticari kazancından oluşması nedeniyle Kanunun 85 ve 86/1-c maddesi uyarınca vergiye tabi gelirin hesabında dikkate alınan ticari faaliyetinden doğan zarar ile işyeri kira gelirinin toplamı olan (-24.019 + 2.318 ) -21.701, 2019 yılı için geçerli olan 40.000 TL'lik beyan haddini aşmadığı için, iş yeri kira geliri beyan edilmeyecektir. mesleki kazancına ilişkin zarar tutarı ise yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek, zarar mahsubuna ilişkin hükümler çerçevesinde sonraki yıllara ait kazanç ve iratlardan mahsup edilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.