Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2020 15:07 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Yıllık gelir vergisi beyanımızı düzenlerken örn : 100.000.00 tl kar ettiğimizde oluşan karın eğitim sağlık açısından % 10 oranında düşebiliyoruz. Hesaplama yaparken 100.000.00 - 10.000.00 = 90.000.00 tl karın % 10 u yani 9.000.00 tl olarak mı eğitim sağlık düşebiliyoruz. SAYGILAR

Cevap : GVK 89/2 madde ki koşullara göre alınan belgeler ile tevsik etmek koşulu ile Gelirin % 10 u indirilir.Beyanname düzenleme sınırında rakamı yazdığınız zaman otomatik hesaplama yapılır. 100 bin TL nin % 10 u 10 Bin liradır.Bu rakam indirilir.Vergilenecek matrah 90 bin TL dir. 9 bin TL hesabı yanlıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.