Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2020 09:24 (Üye) Soru : 2019 yılı Kira ve ücret gelirleri toplamı 500.000 TL 'yi aşan bir mükellefin yıllık gelir vergisini Hazır Beyan Sistemi'nden hesaplatıyorum. Sistemin hesapladığı tutara manuel yöntemle ulaşamıyorum. GİB'nın 2019 yılı Ücret Beyanname Rehberinde verilen örnekler özellikle 500.000-TL altı seçilmiş. Sorum : 75 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin 2019 yılı için uygulaması , özellikle 500.000-TL üzeri matrah için nasıl olacak?

Cevap : Konu beyannamenin teknik düzenlenmesi ile ilgilidir. GİB e- beyan bölümü ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.