Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2020 13:23 (Üye) Soru : Sayın Yetkili Yalova Avrasya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerimiz için bölgesel teşvik olan sigorta primi işveren desteğimiz söz konusudur. Burada çalışacak personellerimizi diğer şubemizden nakil olarak işe girişlerini yaparsak bu teşvikimiz geçerli olur mu? Yoksa işten çıkış ve işe giriş şeklinde mi personellerin girişini yapmalıyız? Personel naklinde teşviğin geçerli olmaması söz konusu olur mu? Teşekkürler

Cevap : İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikiden aşağıdaki listelerde yer alan yerlerde 5 puanlık prim indiriminden yararlanıp, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanabilmektedir. Teşvik Koşulları Söz konusu yerlerde faaliyet gösteren işyerleri, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanabilmektedirler. Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması, SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmesi, Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmesi, e-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.