Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2020 08:48 (Üye) Soru : Merhaba, SPK ya tabi bir firma örnek olarak TFRS de 1.000.000.000 TL kar açıklasa ancak VUK 80.000.000 TL zarar olsa bu firma bedelsiz sermaye arttırabilir mi?

Cevap : Burada iki açıdan konu irdelenmeli, spk tarafında anlaşılan sorun yok, diğer taraftan da ticaret sicilinde tescil süreci, burada sicil müdürlüğüne raporunuz ve gerekli onayların alınması ve genel kurulun sermaye artışı kararı ile evrak bir bütünlük içinde incelenecektir, şirket zararından ziyade özvarlığın içerisinde ödenmiş sermayesinin TTK 376 ya uygun korunup korunmadığı hususudur. raporlamada sermaye özvarlık içinde gerekli oranda korunması halinde sermayeye eklenecek fonlar ve nakit artış gibi unsurlarla sermaye artışınız düzenlemelere uygun olarak yapılabilir olduğu değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.