Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2020 09:51 (Üye) Soru : İyi çalışmalar sayın danışman. Bir Anonim şirket hisseleri borsada işlem görmeyen bir başka anonim şirketin nominal birim fiyatı 1 TL olan 100.000 TL değerindeki %10 oranındaki hissesini 2 TL nominal bedelden 200.000 TL ye devir almıştır. Devir alan açısından nasıl bir muhasebe kaydı yapılmalıdır. Anonim şirketlerin pay devrini adi sözleşme ile (noter tasdiki olmadan ) yapmadı halinde damga vergisi doğar mı. Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Hisse kaça alınmış ise o bedel üzerinden kayıt yapılır.Hisse alışı 242 hesaba borç yazılır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değişik (16) numaralı fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.