Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2020 08:38 (Üye) Soru : İTO LTD ŞTİ SERMAYE ARTTIRIMI 4. MADDE DERKİ; 4)Yeminli/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Faaliyet Raporu ve Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ''*Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine,(raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376 ya göre korunduğu ifadesi yer almalı raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosuna yer verilmeli) iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin **Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz edilmeli'' Soru: Firma Tek Ortaklı Olup 10.000TL Sermaye İle Kurulmuştur... 2. Ortak Alınarak Mevcut Sermaye 100.000TL 'ye Çıkarılacak Ve Artış Yapılan 90.000TL 2. Ortak Tarafından Ödenerek %90 Pay Sahipliği Kazanacaktır,Kurucu Ortağın İse Sadece 10.000TL 'Ye Tekabül Eden %10 Payı Kalacaktır. Hisse Devri Yapılmaksızın Gerçekleşecek Bu İşlemde ,Denildiği Gibi Faaliyet Raporu SMMM Odası Tarafından Mı Verilecek ? Biz SMMM 'nin Hazırlayacağı Bir Rapor Varmıdır? İTO Müşteri Hizmetleri Aradığımızda Mali Müşavir Faaliyet Raporunu Bağlı Olduğunuz SMMM Odası Vermektedir Der. Teşekkürler.

Cevap : Sermaye şirketlerinde eski sermayenin ödenmiş olduğu ve bu sermayenin özvarlıklar içinde TTK 376 daki oranda korunduğunun tespiti raporu şirketin SMMM si veya serbest çalışan bir meslek mensubunca düzenlenecek rapor ile tespit yapılması gerekir, Odamızın böyle bir görevi yetkisi bulunmamaktadır. ilgili SMMM raporunu yazar ekine de Odamızdan almış olduğu faaliyet belgesini eklemesi gerekmektedir. iyi çalışmalar,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.