Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2020 14:22 (Üye) Soru : Kiracı olan mükellef kira ödemesini işyeri sahibi ve oğlunun ortak hesabına yapmaktadır. Babası Temmuz ayında vefat ettikten sonra yeni sözleşme düzenlenmeyip kira ödemeleri aynı hesaba yapılmıştır. Vergisel açıdan yeni kira sözleşmesi gerekmekte midir? Kira kontratı düzenlenmeden geriye dönük muhtasar beyannamede düzeltme oğlu adına yapılabilir mi?

Cevap : Yıllık Kira beyannamesi G.menkul sahibi olan baba adına ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilmesi gerekirdi.Agustos ayından itibaren elde edilen kira için ise Mirasçılar mirasdaki hisseleri oranında beyanname vereceklerdir.Kiranın yatırıldığı hesabın önemi yoktur.Ölüm tarihinden itibaren Kiracı ile Mirascılar yeni sözleşme yapacaklardır.İş yeri kira gelirinde 2109 yılı için beyan sınırı olan 40.000 TL dikkate alınarak beyanname vrilip verilmeyeceği belirlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.