Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.03.2020 12:44 (Üye) Soru : Mükellef, “Serbest Meslek Erbabı” olarak Kasım 2019 da işe başlamıştır. Aynı mükellef, Eylül 2019 yılı itibariyle (yani işe başlamadan 2 ay önce) kendisine 1 yıllık “Özel Sağlık Sigortası” yaptırmıştır. (Eylül 2019-Eylül 2020) Sorum şu; Bu mükellefin 2020 yılında verilecek “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde” sözü edilen “Özel Sağlık Sigortası” indirim konusu yapılabilir mi? Eğer indirim konusu yapılırsa poliçenin toplam tutarının, 2019 yılına düşen kısmı olarak , eylül, ekim,kasım,aralık aylarına ait toplam tutarı mı, yoksa işe başlama tarihinden dolayı kasım ve aralık aylarına ait toplam tutar mı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir? İlginiz için şimdiden teşekkürler..

Cevap : Kasım ve Aralık aylarına ait tutarlar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden GVK 89/1. maddedeki şartlara göre indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.