Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.03.2020 15:31 (Üye) Soru : İyi çalışmalar sayın danışman, Bir şahış 2 yerden bireysel emeklilik maaşı almaktadır (Avivasa ve Anadolu hayat emeklilikten) ve bu kişinin 2019 yılı işyeri kira geliride var. (beyan sınırının üstünde) 2019 yılı gelirlerini beyan ederken bireysel emeklilik maaşınıda dahil edecekmiyim.

Cevap : Bireysel emeklilik maaşları için yıllık GV beyannamesiverilmez. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinin 1/a bendinde ihdas ettiği yasal düzenleme şöyledir: “ Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 1. Tam mükellefiyette; a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı” Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve menkul sermaye iradı olarak tanımlanmış olup, gelirler tutarı ne olursa olsun bu gelirler,yıllık beyanname ile beyan edilmemektedir.Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapılan tevkifat nihai vergileme olmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.