Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2020 17:43 (Üye) Soru : Merhaba; 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında ve 100. Maddesinde yapılan değişiklik ile sigortalı çalıştırılmasa valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden yapı ruhsatına konu olan işyerinin, SGK tescili de otomatik olarak yapılacaktır. Yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için yapı ruhsatına başvuranlar tarafından ruhsat vermeye yetkili mercilere yapılan yapı ruhsatı başvurularında; Özel İnşaatlarda Yapı ruhsatında yapı sahibi ve yapı müteahhidi bölümlerinde belirtilen kişilerin aynı olması halinde yapı sahibi adına, farklı olması halinde ise yapı müteahhidi adına işyeri dosyası tescili yapılacaktır. Mal sahibi inşaatı işini müteahhite yaptıracak çelik işlerini başka taşerona yaptıracaksa, çatı işlerini diğer başka taşerona yaptıracaksa sigorta dosyasını yapı ruhsatında mal sahibi ve müteahhit farkı kişiler olması durumunda sigorta dosyasını mal sahibi kendi adına tescil ettirebilir mi?

Cevap : Belediye’den yapı ruhsatını alır almaz SGK inşaatla ilgili otomatik tescil açıyor ve size tescil tebligatını gönderiyor. Eğer inşaata başladıysanız otomatikman oluşturulan bu dosya üstünden bildirim yapmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu açılışı otomatik olduğundan sizin E-sgk işyeri tescil uygulamasından müracaat yapmanıza gerek bulunmamaktadır işyeri bildirgesi ve yukarıda belirtilen sigorta girişi için gerekli evrakları ile beraber SGK’ya müracaat etmek. Eğer inşaata derhal başlamayacaksanız SGK’ya dilekçe yazarak inşaata başlamayacağınızı, başladığınızda işyeri açılışı için gerekli evraklar ile beraber müracaat yapacağınızı iletmeniz gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.