Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2020 09:43 (Üye) Soru : Merhabalar Sayın Danışman, Mükellefin işlemlerini muhasebeleştirilirken, yapılan hata sonucu yanlış kayıt yapılarak vergi ziayına sebebiyet verilir ise,(KDV,Kurumlar vergisi,Damga vergisi vs) Müşavir bir inceleme esnasında bu vergilerden sorumlu tutulur mu? Yani muhasebe ücreti 600 tl olurken, yüklendiğimiz risk oranı hakkında bilgi vermenizi rica eder. Saygılar sunarım.

Cevap : Meslek mensuplarının sorumluluklar VUK mükerrer 227. maddede belirtilmiştir.Vergi kayıp ve kaçağına neden olunacak fiiller işlenir ise meslek mensubu mükellef ile müteselsilen sorumludur.Muhasebe hatası vergi kayıp ve kaçağına neden olmaması halinde müteselsil sorumluluk olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.