Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2020 14:30 (Üye) Soru : iyi günler 4447 sayılı kanunda Kısa çalışma ödeneği belirli sektörler için mi geçerli?İşkurla yaptığımız şifai görüşmede üretim yapan firmalar için geçerli olduğunu bildirdiler.Örneğin 16/03/2020 tarihinde içişleri bakanlığının yayınladığı genelgede bazı işyerlerinin kapatılması kararı mevcut.Bu işyerlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek mi? Teşekkürler

Cevap : Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. Burada sektör ayrımı bulunmamaktadır. Kapanan işyerleri Kısa Çalışma talep formu doldurarak bağlı bulundukları işkura başvuru yapmalıdırlar. İşkur denetimi sonrasında kısa çalışma ödeneği başlama tarihi ve ödeneği belli olacaktır. Kurum bu ödeneği hazırlarken böyle bir durumla karşılaşacağını hepimiz gibi tahmin edemediği için sıkıntılar yaşanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.