Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2020 14:14 (Üye) Soru : merhaba , LTD STI olan firmamızın içinde bulunan ekonomik durumlardan dolayı , 4-a sgk lısı olan 7 personelinin , 4 tanesini, aylık 15 gun ücretsiz izine (isçi ile karşılıklı anlaşarak) ayırmak istiyor. bunun için 1 - isçiden alınması gereken matbu bir dilekçe veya yazı var mıdır? yazının içeriği ne olmalıdır? 2 - işveren olarak bizim sgk ya , bu kararımızla ilgili, aylık bildirge tahakkuk döneminden önce, bilgilendirme amaçlı vermemiz gereken bir yazı var mıdır ? 3 - aylık prim ve hizmet bildirgesini doldururken , ek olarak sgk ya vermemiz gereken bir evrak var mıdır? tesekkurler

Cevap : ÜCRETSİZ İZİN FORMU T.C. KİMLİK NO :……………………………………………………… ADI SOYADI :……………………………………………………… BRANŞI VE GÖREVİ :……………………………………………………… İKAMETGAH ADRESİ :……………………………………………………… ……………………………………………………….. İZİN BAŞLAMA TARİHİ :……………………………………………………… İZİN SONRASI İŞBAŞI TARİHİ :……………………………………………………… İZİNLİ OLACAĞI GÜN SAYISI :……………………………………………………… ………………………….…………….. dolayı …../…../20…. Tarihinden, ……./…./20… Tarihine kadar ………..gün süreyle ücretsiz izine ayrılmak istiyorum. Gereğini arz ederim. Tarih :………………………………. İmza :………………………………. YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLER ARASI ÜCRETSİZ İZİN KULLANILMASI İŞYERİMİZCE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. İŞVERENİN Adı Soyadı / Ünvanı :………………………………….. Tarih :………………………………….. Kaşe / İmza :………………………………….. 2. APHB de eksik gün nedeni ücretsiz izinli )21) seçilerek verilmelidir. 3. bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.