Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2020 12:22 (Üye) Soru : Sayın ilgili ; eşlerden her ikiside Yıllık Gelir Vergisi mükellefidir. Eşlerden biri, Özel sağlık sigortası” yaptırmış ve ödemiştir. Poliçede eşlerin her ikiside yer almıştır. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ‘nın 62030549-120[89-2019/303]-E.1087539 sayılı verdiği özelgede, özel sağlık sigortasının hangi şartlarda indirim konusu yapılacağından söz ediyor ve devam ediyor; poliçede sigorta ettirenle ,sigortalı gözüken farklı ise , sigortalı gözüken ,sigorta ettiren kendisi olmadığı için özel sağlık sigortasını indirim konusu yapamaz diyor. Bu durumda, özel sağlık sigortasını sadece yaptıran eş mi indirim konusu yapabilir yoksa her iki eşte kendilerine düşen pay oranında indirim konusu yapabilir mi? İlginiz için teşekkürler.

Cevap : Özelgenin detayını bilmediğimiz için yorum yapamayız.Sigorta ettiren eş olmayabilir.başkası olabilir .Bizim yorumumuz Her iki kişininde indirimden yararlanabileceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.