Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2020 13:10 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Gayrimenkul sahibi 2019 yılında işyeri olarak kiralanan mülkünden kiracının kısmen ödeme yapması sonucu brüt 62.500TL kira geliri elde etmiştir. Ancak ödemediği tutarlarıda dahil ederek 180.000TL brüt tutarın tamamını muhtasarla beyan ederek üzerinden 36.000TL stopaj yapmıştır. İşyeri sahibi açısından verilecek yıllık gmsi beyannamesinde gerçek tutar beyan edilirken stopaj tutarı olarak hangi tutar dikkate alınmalıdır. Gerçek tutara uygun olarak 12.500TL stopaj dikkate alındığında kalan 23.500TL fazla stopaj tutarında işyeri sahibinin bir hakkı var mıdır? Teşekkürler.

Cevap : GMSİ beyanında FİİLEN TAHSİL edilen kira beyan edilir.Tahsil edilmeyen kira beyan edilmez.Mahsup edilecek GV stopajı ise Fiilen beyan edilen gelire ilişkin kısmı dır.Kalan kira bedeli ne zaman tahsil edilir ise mahsup edilemeyen GV stopajı beyan edildiği dönemde mahsubu yapılır.İş yeri sahibinin hakkı diye bir hak olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.