Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2020 15:29 (Üye) Soru : Merhaba. Dar mükellef bir kurum,Türkiye'de mukim A şirketinden Türkiye'de bulunan bir malı alıp yine Türkiye'de mukim B şirketine satmak istemektedir. Teslim Türkiye'de yapılacaktır ve KDV'ye tabidir. Herhangi bir istisna sözkonusu değildir. Bu durumda dar mükellef kurum için gerek KDV gerek kurumlar vergisi mükellefiyeti ve belge düzeni ne olacaktır? Dar mükellef bu alım-satım işlemini bir defaya mahsus olarak gerçekleştireceği için şirket ya da şube kurmak istememektedir.

Cevap : Türkiye de ki teslimi kim yaparsa (Tam/Dar fark etmez) yapsın KDV hesaplanır.Dar mükellefin tanımı Türkiye deki faaliyetlerinin vergilendirilmesidir. Gerekli mükellefiyetler kurulur.yükümlülükler yerine getirilir.Şube veya merkez olmadan bu işleri yapamaz.Vergileme de keyfilik olmaz.Zorunluluk olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.