Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2020 11:19 (Üye) Soru : Sayın yetkili, 4 yıl çalışma süresi olan personel istifa etmiştir. 8 haftalık ihbar süresinde, günlük 2 saat iş arama iznini toplu olarak kullanmak istediğini belirtip, ihbar süresinden düşülmektedir. 14 gün yıllık izni mevcut.1- Yıllık izin süresi ihbar süresinden düşülebilir mi? 2- İstifa eden personelin, ihbar süresinin tamamını kullandırmadan işten çıkışı yapılabilir mi? Değerli bilgilerinizi rica ederim.Teşekkürler.

Cevap : 1. İş Kanunu’nun 59’uncu maddesinde, ihbar süreleri ile yıllık izin sürelerinin iç içe giremeyeceği ifade edilmektedir. “İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi” halinde geçerli olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla iş sözleşmesi işçi tarafından feshedilir ve işçi ihbar süreleri içerisinde yıllık ücretli izin kullanmak isterse ihbar süreleri içerisinde yıllık ücretli izin kullanılabilir. İşçi tarafından iş sözleşmesi sona erdirilmişse ve işçinin de talebi varsa, işçiye ihbar süresi içinde yıllık izin kullandırılması mümkün olmaktadır. 2. İşverenin önele ait ücreti ödemek kaydı ile derhal fesih etme hakkı mevcuttur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.