Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2020 12:30 (Üye) Soru : Geriye Kazanım Katılım Payı Beyanı Hakkında, Müşavirliği yapmış olduğum Yedek Parça imalatı yapan bir anonim Şirketinin ürettiği malzemeleri iç piyasaya ve dış piyasaya satmaktadır. Üretim esnasında üretimle ilgili makinelerin çalışabilmesi için sanayi yağı kullanmakta , üretilen malzemelerin satışında ambalaj malzemesi (Karton kutu , Tahta Sandık , Tahta Palet , Naylon ) Kullanmaktadır. Sanayi yağı ve ambalaj malzemeleri için Geriye Kazanım Katkı Payı Beyanı verilecekmidir. İlginiz için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Yurt içine yapılan satışlar için kullanılan ( (Karton kutu , Tahta Sandık , Tahta Palet , Naylon ) Gekap beyannamesi verilecektir.Konu ile ilgili olarak web sayfamızdaki aşağıdaki link den Rehberi inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/gekap/rehber.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.