Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.03.2020 16:45 (Üye) Soru : 17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Üstadım sorum bu ertelemeye geliri sadece Gayrımenkul sermaye iradından oluşan da dahilmidir, Alakanıza şimdiden çok teşekkür ederim

Cevap : Yıllık GV beyannamesi tabiri Tüm gelir unsurlarını kapsar GVK 2. maddesin de gelir unsurları sayılmıştır. GMSİ beyannamesi de 2. madde kapsamında olduğuna göre elbette uzatma kapsamındadır. Gelirin unsurları Madde 2 Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 1. Ticarî kazançlar, 2. Ziraî kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.