Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2020 09:12 (Üye) Soru : Sayın üstadım İktisadi teşekkülü bulunmayan, işçi çalıştırmayan ve sadece kira ödemesinden dolayı Muhtasar beyannamesini bu güne kadar elden vermiş olan derneker Kendi beyannamelerini elektronik ortamda kendileri verebiliyorlar mı ? Verebiliyorlar ise interaktif vergi dairesinden başvuru yapabilirler mi veya vergi dairesine bizzat müracatları mı gerekmektedir. Son olarak hangi dilekçe ile müracaatları yapabilirler.

Cevap : Dernek yönetimi Karar alarak Dernek yöneticisinin Vergi Dairesine bizzat müracaatı ile şifre alına bilir.Bürokratik işlem için VD ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.