Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2020 12:13 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhaba, Geçici Vergi ile ilgili bir sorum olacaktı. Geçici vergi verildikten sonra bir sonraki dönemde, örneğin 2019- Dönem Geçici Vergi Beyannamesi verildikten sonra : 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, kurumları verirken, Kar / Zararı etkileyen bir durum oluşur ise hangi oranda değişiklik yapılabilir ? 2- Bir de kar zararı etkilemeyen bir değişiklik yapılabilir mi ? Örneğin ,2019-04 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinde Genel Yönetim Giderleri Hesabına atılması geren bir kayıt, 689- Diğer Olağandışı Gider Ve zararlar atılmış (KKEG Değil ) , sonradan Kurumlarda 770… hesaba atılır ise bir problem olur mu ? Saygılarımla,

Cevap : Geçici vergi işlemlerini düzenleyen madde ye göre; "Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir." Oranlar ile hesaplama yapmak yerine olması gereken kayıtları yaparak düzeltme beyannamesi verilmesi daha uygun olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.