Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2020 12:53 (Üye) Soru : konu: e smmm 05.02.2020 tarihinde büromu açtım.şubat ve mart ayında normal makbuz kesmem cezai bi işleme sebep olurmu.

Cevap : e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süresi Serbest meslek erbaplarından; a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur. Yukarıdaki tarihlere göre sizin Mayıs ayı sonuna kadar Kağıt ortamında SM.Makbuzunu düzenleyebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.