Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2020 09:19 (Üye) Soru : Sayın İlgili ; 2019 yılında Tüzel Kişi ortağı 43.975,83-TL Euro Bond geliri elde etti. 2019 yılında yasal sınırı olan 40.000,00-TL üstünde olduğu için beyan edilecek. Tüzel kişi ortağı olduğu için kurumlar vergisi beyanı ile mi beyan edilecek. Yoksa hazır beyan ile gelir vergisi beyanı ile mi beyan edilecek. Eğer varsa indirim konusu yapılacak giderler var mı ? saygılarımla

Cevap : Hazır beyan sisteminden Yıllık GV Beyannamesi ile MSİ olarak beyan edilecektir. Faiz gelirinin gideri olmaz. Kurumlar Vergisi Beyannamesini ile Kurum kazançları beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.