Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2020 13:31 (Üye) Soru : Kısa Çalışma Ödeneğinin genel şartlarından biri de şöyledir. Buna göre faaliyetini 2 hafta süreyle geçici olarak tamamen durduran bir fabrika (plastik sigorta kutu üretimi) 4 haftadan az tamamen kapandığı için işçileri bakımından şartları sağladığı halde ödenekten yararlanamayacak mıdır? "Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır."

Cevap : Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Ancak Covid 19 nedeniyle uygulama şartları yumuşatılmış ve tüm taleplerin alınması ve kararın uygunluğunun işkur müfettişlerinin uygunluk kararına bırakılmıştır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.