Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.03.2020 12:07 (Üye) Soru : merhaba. satış yapan pazarlamacıya, temizlik yaptırılan işçiye, gider pusulası ile ödeme yapılması gerektiğinde, stopaj oranı ne olur?

Cevap : Hizmeti verenin Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanıyor olması halinde gider pusulası üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin 13/d numaralı maddesi gereği %10 oranında tevkifat yapılması ve muhtasar beyannameyle beyan edilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.