Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2020 09:53 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Sayın Danışman. Sorum İşveren Tarafından Çalışana, eş ve çocukları adına ödenen özel sağlık sigortası priminin vergi matrahından indirimi hakkındadır. Uygulamada özel sağlık sigortası primine isabet eden vergi muafiyet tutarının hesabında brüt ücretin %15’i üzerinden hesap edilen tutarın vergi matrahından indirilir deniliyor. Bazı uygulamalarda direk ücret bordrosundaki brüt ücretin %15’i üzerinden hesaplama yapılırken bazı uygulamalarda ise brüt ücrete özel sağlık sigortası priminin net rakamı ilave edilip ulaşılan rakam üzerinden %15 hesaplanarak vergi muafiyet rakamı hesap edilmektedir. Aşağıda verilen örnek üzerinden yardımlarınızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Örneklem rakamları Brüt ücret:2.000,00 Özel Sağlık Sigortası prim tutarı : 400,00 Örnek 1: Brüt ücret 2.000,00 * %15 = 300,00( Vergi Muafiyet tutarı ) Örnek 2 : ( Brüt ücret :2.000,00 + Ö.Sağlık Sigortası Net Rakamı : 400,00 ) =2.400,00*%15 =360,00 TL

Cevap : İşveren tarafından çalışanın kendisi eşi ve çocukları için ödenen Sağlık sigorta primi AYNİ ÜCRETTİR.Ödenen prim Brüte dönüştürülür.Bordroda hesaplanan Gelir VERGİSİ MATRAHINDAN prim(net prim) indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.