Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2020 16:29 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; Çalışanlarımızdan 1 kişi ihbar süresi kullanmaktadır. 14 gün yıllık izini mevcuttur. Corono-19 virüsü nedeniyle çalışanların yıllık izin bakiyelerini kullanmalarını talep edeceğiz. İhbar süresi kullanan personel den de, bu talep te buluna bilirmiyiz. Firmaya herhangi bir yaptırımı olabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap : İhbar önelinde çalışan işçinin hakları normal çalışan işçinizle aynıdır. bu işçiyle sözleşmeniz ihbar öneli dolduğunda feshedilmiş sayılacaktır. Yargının covid 19 ile ilgili bir yorumu olmadığından 4857 den hareketle çalışma süresinde zorlayıcı nedenler öncelikli olmak üzere yıllık ücretli izin hakkından talep de bulunulabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.