Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2020 13:38 (Üye) Soru : Sayın Yetkili Merhaba; İSMMMO tarafından resmi internet istesinde yayınlanan "kısa çalışma ödeneği yol haritası" bilgilendirmesinde verilen örnek başvuruda Kararın 24 mart itibariyle alındığı görünmektedir. "Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir" ibaresi yer almaktadır. Bu anlatılandan bu bir haftalık süre için tüm ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir anlamı çıkmaktadır. Fakat iş kanununa bakıldığı zaman 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir ibaresi yer almaktadır. İSMMMO tarafından yapılan bilgilendirmeye ve iş kanunu madde 40 taki ibareye göre başvuru aşamasındaki bir haftalık bekleme sürenin işveren tarafından tamamı mı yoksa yarım ücret mi ödeneceği konusunda tarafımı bilgilendirebilir misiniz? Teşekkürler

Cevap : Web sitemizde anlatilan 4857 sy kanun da belirtilen yari ucret olup Yarim ucrete iliskin prim odemesinin tamami isverene aittir denilmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.