Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2020 15:17 (Üye) Soru : Merhaba; İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtilmiştir. Yayınlanan tebliğe göre meslek mensubu mücbir sebep kapsamındaysa mükellefleri de otomatik olarak mücbir sebep kapsamına girer mi?Yoksa meslek mensubunun durumu mükellefi bağlayan bir durum değil midir? Teşekkürler.

Cevap : Tebliğin yukarıda belirtilen bölümünde zaten bu konu anlatılmış .ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ OLAN müşteriler için de mücbir neden uygulanacaktır. " Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca VERİLENLERİN 22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtilmiştir." Verilenlerden kasıt MÜŞTERİLERDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.