Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2020 12:43 (Üye) Soru : Merhaba ticari kazancı olan bir mükellefim ayrıca iş yeri kirası elde ediyor.Kira elde ettiği yere kredi ile aldığı için kredi faizi ödüyor.Gerçek gider yöntemini seçip kira faizlerini düşebilir miyim?

Cevap : GVK 74/4. maddesi "74/4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan BORÇLANMA FAİZLERİ ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (İktisap bedelinin % 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88' inci maddenin 3' üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz)," Yukarıdaki madde hükmüne göre Kredi faizlerini gider olarak kabul edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.