Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2020 17:27 (Üye) Soru : BA BS FORMLARINDA PERAKENDE SATIŞ YAPAN İŞYERİ SİGARA SATIŞLARI İÇİN GÜN SONLARINDA TOPLU OLARAK MUHTELİF MÜŞTERİLER İBARESİYLE KESTİĞİ FATURALARIN BS BİLDİRİMİNDE VERGİ NUMARASI KISMINA NE YAZILMASI GEREKİR?

Cevap : BİR ÖNCEKİ SORUNUZDA SİGARADAN BAHSETMEDİNİZ VUK 206 SAYILI GENEL TEBLİĞİNE GÖRE; Diğer taraftan, 206 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin E bölümünün 1 ve 2. bentlerinde; "1. 01.01.1991 tarihinden itibaren Tekel İdarelerinden aldıkları tütün, kibrit ve sigaranın perakende satışını yapan mükellefler, mübayaa ettikleri bu tür emtiayı mübayaa gününde elde mevcut vesikalarına dayanarak mübayaa bedeli üzerinden giriş, aynı miktar emtiayı aynı tarihte, VUK.nun 232. maddesinin son fıkrası gereğince düzenleyecekleri faturalara dayanarak satış bedeli üzerinden çıkış kaydedebileceklerdir. 2. Tütün, kibrit ve sigara ile birlikte diğer emtia satışının da yapılması halinde, tütün, kibrit ve sigaranın Tekel İdaresinden alınması şartıyla, münhasıran, tütün, kibrit ve sigara için toplu fatura düzenlenmesi mümkün olup, diğer tür emtianın her bir satışı için perakende satış vesikası (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi) veya fatura düzenlenecektir." Hususlarına yer verilmiştir. Ancak, 2. bentte belirtilen tütün, kibrit ve sigaranın Tekel İdaresinden alınma şartı daha sonra yayımlanan 230 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "sigara satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek belgelerde uygulama birliği sağlanması için, perakende satış vesikası (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi) kullanılmasındaki güçlükler de nazara alınarak, perakende sigara satışı yapan bayilerin gerek Tekel İdaresinden, gerekse diğer şirketlerden veya bunların toptancılarından aldıkları sigaralarla ilgili olarak" şeklinde değiştirilmiştir. DÜZENLEDİĞİNİZ TOPLU FATURAYA VERGİ NUMARASI YAZILMASI İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME OLMADIĞI İÇİN YORUM YAPAMIYORUZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.