Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2020 21:17 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman. Sorum İşveren tarafından çalışan, çalışanın eşi ve çocukları adına ödenen özel sağlık sigortası primlerinin SGK prim hesabına dahil edilip edilmeyeceği hakkındadır. İşveren aylık olarak çalışan için 205,00 TL, çalışanın eşi ve çocukları adına ise aylık toplam 620,00.TL özel sağlık sigortası primi ödemektedir. Mevzuat aylık asgari ücretin %30 kısmına isabet eden tutar SGK priminden istisna edilecektir demektedir. İşveren tarafından çalışan ve çalışanın eşi, çocuğu için ödenen özel sağlık sigortası primleri SGK hesabına dahil edilecek midir? Yoksa sadece çalışan için ödenen prim istisna hesabına dahil edilecek olup, eş ve çocuk için ödenen özel sağlık sigortası priminin tamamı SGK hesabına dahil mi olacak ? Şimdiden teşekkürler.

Cevap : işveren tarafından işçi adına yatırılan sağlık sigortası primi prime esas kazancın hesabında ve gider olarak gelir vergisinde indirim konusu yapılabilecektir.Konuyla ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasi Kanunu’nun prime esas kazançlar başlıklı 80.maddesinin b bendinde Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz denmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.